Close

manifesto of prefabrication

klient: BBGK Architekci
projekt: 2018
realizacja: 2018
lokalizacja: Satellit Architektur Gallery, Berlin
kurator: Marcin Szczelina / Architecture Snob
zdjęcia: Bartek Barczyk, pigalopus


zakres:
- architektura - aranżacja wystawy, projekty elementów ekspozycji, nadzór autorski
- grafika -  oprawa graficzna wydarzenia


Projekt ekspozycji wraz z oprawą graficzną wystawy ‚Manifesto of prefabrication’ zrealizowany dla biura BBGK Architekci. Wystawa komentująca sytuację architektury prefabrykowanej w Polsce przez pryzmat budynku Sprzeczna 4 autorstwa BBGK Architekci. Projekt zakładał stworzenie języka typografi i złożenia dwujęzycznej narracji, wyeksponowanie rysunków detali projektu oraz stworzenie stołu-makiety fasady, nawiązującego do kształtu fasady budynku mieszkaniowego Sprzeczna 4.